Без теб

Колко е студено леглото без теб.

Къщата мрачна и пуста.

Къде си ти сега?

Търся те аз.