Жена

Очите ти искрици като звездици,

а устните ти сладки като шоколад.

Косите ти меки, веят се като коприна.

Ангел ли си?

– Не, просто жена.