Ти си

Ти си моята душа.

Ти си моя дъх.

Ти си моето сърце.

А аз, аз съм само твоето тяло.