Поcледният ден

В последния ден на

тази отминаваща година

нека си спомним за

изминалите дни –

кой лоши, кой добри.

Нека – забравим лошото,

но се поучим от него.

Нека – запомним добрите моменти и

не ги изпуснем през новата.

Нека – ги удвоим,

а защо и не утроим.

Нека – за любовта красива си

спомним и нея запазим.

Нека – бъдем добри!