Самотник

Като самотен принц под дъжда на улицата седя.

Вторачил поглед към прозореца на твоята стая.

В очакване да се появиш принцесо на моите мечти.

Да се появиш на прозореца, а после да се спуснеш

по меките копринени чаршафи и да те взема в прегръдките си

и да те отведа в моите покои.

Щом се появиш ще видиш, че самотникът всъщност не е толкова лош и мълчалив както изглежда,

а се притеснява от отговора ти на неговия въпрос…

Обичаш ли ме принцесо моя?