Зима

Замръзнаха реките и езерата,

покриха се със сняг поля и планини,

до вчера пълни с живот

от студен вятър умъртвени.

Отгоре слънцето леко грей,

птичките отлетели вече на юг,

чакат да се върнат пак тук.

Навсякъде смърт и тишина, нивята,

реките и долините са се приготвили

за своя дълъг зимен сън.

Деца играят, жени плетат топли дрехи,

а мъже цепят дърва за огрев.

Цялото село се готви за тежка зима .

Дълга зима, която не ще бъде лека