Ден и нощ

Денят и нощта, двете половини

на деня разделени един от друг.

или големи тъмни очи.

Те денят и нощта.

Но с настъпването на полумесеца,

се сливат в едно и идва тяхната любов – Залеза.

Но щом се разделят… настъпва мрак и студ.