Още една година

Отмина още една година

от моя живот, а сърцето ми –

все така самотно е.

Твоят образ е като блед

мираж в пустиня.

Защо, бягаш ти от мен?